Sztuka Słowa - Tomasz Filipowicz
tel. 501 779 245

Redakcje i korekty

Mam przyjemność zaproponować Państwu:

  • przejrzenie ofert, umów, korespondencji, regulaminów, instrukcji, wszelkiego rodzaju tekstów pod kątem stylistyki i poprawności językowej
  • stałą usługę polegającą na ocenie wskazanych przez Państwa tekstów
  • korektę, czyli ocenę i nanoszenie poprawek
  • redakcję, czyli przeformułowanie czegoś, napisanie od nowa – stosownie
    do określonych potrzeb
  • dodanie wskazanym tekstom “charakteru”, stylu
  • przygotowanie ustnych wypowiedzi, prezentacji, przemówień
  • wymyślenie nazw, reklamowych haseł, słów-kluczy
  • dopracowanie tekstów przeznaczonych do publikacji

 


           © 2024 Sztuka Słowa. Tomasz Filipowicz
Scroll Up