Sztuka Słowa - Tomasz Filipowicz
tel. 501 779 245

O mnie

Nazywam się Tomasz Filipowicz. Jestem magistrem filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską. Mieszkam w Warszawie,
w gminie Wawer, choć zameldowany jestem w Józefowie, gdzie zarejestrowana jest też moja firma. Pasjonatem przedmiotów humanistycznych stałem się już w szkole podstawowej. Maturę zdałem w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego
w Warszawie w 1987 roku, a piątkę z języka polskiego miałem już w klasie trzeciej jako finalista olimpiady z tegoż przedmiotu.
Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłem w 1992 roku z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego. Pod koniec studiów i zaraz po nich współpracowałem z pismem “Nowy Świat”, gdzie publikowałem teksty w dziale kulturalnym oraz w dziale dla dzieci
i młodzieży.
Cały rok szkolny 1992/93 pracowałem jako nauczyciel i wychowawca
w 19 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Później zarejestrowałem w Kuratorium Oświaty prywatne lekcje języka polskiego i od tego czasu pomogłem przeszło pół tysiącu uczniów.
Mimo formalnych zmian zachodzących w systemie oświaty bez trudu przygotowuję uczniów do egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i innych. Pracuję
z powodzeniem z uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej i moimi rówieśnikami, którzy po latach postanowili zdać maturę. Uczę cudzoziemców, tak dorosłych jak
i dzieci. Udzielam lekcji prawnikom i ekonomistom, którzy na pewnym etapie kariery zawodowej poczuli potrzebę rozwinięcia językowych kompetencji. W najbardziej “gorących” okresach roku mam nawet trzydzieści dziewięćdziesięciominutowych spotkań w tygodniu. Wśród moich klientów są rodziny, dla których pracuję przez długie lata.
W ostatnich pięciu latach dwie trzecie moich uczniów to Ci, którym zostałem polecony. Dlatego popytajcie Państwo o mnie wśród swoich znajomych. Kiedy podejmuję się prowadzić kogoś, nawet przy dużych trudnościach i uciążliwościach, pracuję z nim do końca, “do skutku”.
Do moich pasji zaliczam literaturę, historię, podróże, żeglarstwo i pływanie.


 


           © 2023 Sztuka Słowa. Tomasz Filipowicz
Scroll Up